Marimo5 สนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี

Stakeholder Engagement in Thailand (กุมภาพันธ์ 2560)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท มาริโมไฟฟ์ จำกัด ร่วมกับ Caux Round Table Japan จัดงานสัมมานา Stakeholder Engagement Program in Thailand ณ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

งานในช่วงเช้ามีการนำเสนอจากบริษัท คาโกเมะ จำกัด โดยคุณซาโทรุ นากาตะ ในหัวข้อ “KAGOME’s sustainable supply chain and its challenge toward health and productivity management” ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อ ~The importance of Multi Stakeholder Dialogue to create the social value~ ได้รับเกียรติจากคุณฮิโรกิ มิโนวะ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด คุณฟูยูมิ ซากาโมโต บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด คุณซาโอรุ ทาคาฮาชิ Caux Round Table Japan และคุณชิเกรุ ยามาโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาริโมไฟฟ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา


2559  
30 สิงหาคม Stakeholder Engagement Program in Thailand (สิงหาคม 2559)
22 กรกฎาคม Stakeholder Engagement Program in Thailand (กรกฎาคม 2559)
20 มิถุนายน  GiFT Diversity Voyage
21 มีนาคม มาริโมไฟฟ์และ Central Trading Co., Ltd. (TANITA Thailand) ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ
25 กุมภาพันธ์ งานสัมมนา "Creating Competitive Advantage through Responsible Supply Chain towards Tokyo 2020 Games - Explore systems to promote human rights and well-being at work"
14-17 มกราคม  เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อคนไทย ณ ศูนย์การค้า Central World
   

  บริการของเรา

 กรุณาคลิกที่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละบริการ

 การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่พนักงาน

 

โปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของ Marimo5 ออกแบบเพื่อให้พนักงานทุกคนที่ต้องการสุขภาพที่ดี เรามีหนังสือที่ช่วยให้พนักงานสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อรักษาหรือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

การประเมินและปรับปรุงคุณภาพ

โรงอาหาร

Marimo5 มีการออกเยี่ยมโรงอาหารของลูกค้าและประเมินเป็นระยะ โปรแกรมสำหรับแม่ครัวมีความต่อเนื่องกัน 6 เดือน เราจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้เข้าร่วม ดังนี้

-โรงอาหารสุขภาพและความสะอาด

-กิจกรรมการคำนวณพลังงาน

-การชั่ง ตวง วัด  

-ผัก, ผัก organic

-สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

-การนำเสนอของแต่ละร้านอาหาร

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

Marimo5 สร้างโรงอาหารที่เป็นแหล่งของข้อมูลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ตัวอย่างเช่น 

-การวัดสัดส่วนร่างกายพนักงานโดยใช้เครื่อง BIA และให้คำแนะนำโดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญจาก Marimo5 

-มีผลิตภัณฑ์ชาเขียวปราศจากน้ำตาล หรือน้ำมะเขือเทศให้ชิมงานวิจัยและพัฒนาอาเซียนสุขภาพดีและองค์กรแห่งความสุข

นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรจะมีในระบบหรือโครงการเพื่อสุขภาพและองค์กรแห่งความสุขในเอเชีย  

 

Marimo5 ร่วมผลักดันให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาทางด้านนี้

จัดงานประชุมนานาชาติหรือการสัมมนา Organize the international conference or seminar

Health and Productivity Management (HPM)” ยังเป็นเรื่องที่ใหม่และมีความสำคัญมาก Marimo5 มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ HPM มีการจัดงานประชุมนานาชาติและสัมมนาเพื่อผลักดันความสำคัญของ HPM อยู่เป็นระยะ 

การฝึกอบรมฝ่ายบุคคล

Marimo5 เชื่อว่าฝ่ายบุคคลมีความสำคัญที่จะเพิ่มการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในอนาคต Marimo5 มีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เรียนจบใหม่ด้วยเช่นกัน

บริษัท มาริโมไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 25/11 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) , ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 080-076-6645
อีเมล: info@marimo5.com

หมายเหตุ: *จำเป็นต้องใส่

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.